January 31, 2020
The general bilinear techniques for studying the propagation of mixed-type periodic a...
Jian-Guo Liu, M. S. Osman, Wen-Hui Zhu, et al.